Školski centar HTL HAK Ungargasse

Školski centar HTL HAK Ungargasse (SZU) predstavlja u višestrukom pogledu jednu unikatnu školu. Nudimo na jednom mjestu osam različitih obrazovnih pravaca i predajemo integrativno tj. sve obrazovne pravce pohađaju učenici/-ice sa tjelesnim i mentalnim poteškoćama zajedno sa učenicima bez poteškoća.

Tehnika

SZU nudi u svojim obrazovnim smjerovima za Informatičku tehnologiju-mrežnu tehnologiju kao i za Ekonomsko inžinjerstvo-pogonsku tehnologiju/tehnologiju postrojenja. Obrazovanje traje 5 godina, nakon kojeg slijedi polaganje mature i diplomskog ispita, čime se osposobljava za universzitetsko i visokoškolsko daljnje obrazovanje. Strukovna škola mašinstva i proizvodne tehnike (4godine) i strukovna škola za kožni dizajn (3,5godine) upotpunjavaju tehničko obrazovanje.

U usoporedbi sa drugim školama, HTL kao manja škola, omogućava intenzivno i angažovano praćenje pojedinačnih učenika/-ica i izvrsno obrazovanje. Dobre šanse za posao naših absolvenata/-ica  su najbolja preporuka.

Ekonomija

Težište HAK-a i HAS-a leži svakako na ekonomskom obrazovanju, međutim SZU polaže i velike vrijednosti na opće obrazovanje i jezike kao i na poticanje razvoja kreativnosti. HAK traje 5 godina, a sa polaganjem mature i diplomskog ispita apsolventi/-ice stiču pravo za visokoškolski studij. HAS traje 3 godine, te kroz opsežno obrazovanje, pored pristupa u poslovni život, također omogućava i pohađanje produženog školovanja (npr. trogodišnja napredna nastava sa maturom). Obrazovna ponuda sadrži jednogodišnje usmjeravanje, specijalno za omladinu sa tjelesnim i mentalnim poteškoćama.

Mogućnosti

Kao jedinstvena škola Austrije, SZU nudi navedene mogućnosti obrazovanja i prije svega mladima sa tjelesnim i mentalnim poteškoćama. Nastava se održava prema redovnom školskom planu, važećem u cijeloj Austriji, uz dobivanje lične i tehničke podrške.

Od integrativnog obrazovanja profitiraju jednako učenici/-ice sa poteškoćama kao i učenici/-ice bez poteškoća: velika prostorna opremljenost i mali broj učenika po razredima dodaju se u pedagoške prednosti:Predavanja su podijeljena u više predmeta u odnosu na druge škole, a za neka odjeljenja su odgovorna i po dva nastavnika. Svaka grupa dobiva posebnu prednost pohađanjem SZU-a: dok integracijska nastava za omladinu sa tjelesnim i mentalnim poteškoćama često znači jedinu šansu za obrazovanje na BMHS, a učenicima bez poteškoća omogućava pored stručnog obrazovanja sticanje trajne društvene stručnosti.