Okul merkezi HTL HAK Ungargasse

Okul merkezi HTL HAK Ungargasse (SZU) birçok yönden benzersiz bir okulu temsil eder: tek bir çatı altında sekiz farklı eğitim dalı bulunuyor ve en önemlisi fiziksel ve duyusal engeli olan ve olmayan bütün gençlere ortak öğretim şansı sunuyor. Bu fiziksel ve duyusal engeli olan öğrencilerin eğitim ve öğretim programları boyunca engeli olmayan öğrencilerle birlikte eğitim gördükleri anlamına geliyor.

Teknik

SZU, iki HTL’den oluşur: birincisi Bilgi teknolojisi – Ağ teknolojisi ve ikincisi Endüstri mühendisliği – İşletme bilişimi. Eğitim 5 yıl sürmektedir ve lise bitirme sınavının tamamlanmasıyla üniversitede veya bir meslek yüksek okulunda eğitim almaya hak kazanılır.

Teknik okulda farklı bölümler yer almaktadır: Makine mühendisliği – İmalat teknolojisi (4 yıl), Bilgi teknolojisi – Ağ teknolojisi (3,5 yıl) ve Deri tasarımı (3,5 yıl).

Diğer okullarla karşılaştırıldığında HTL’in oldukça „küçük“ olmasının bir avantajı var, oda her öğrencinin bireysel destek görmesi ve sonucunda mükemmel eğitim alabilmesi. Mezunlarımızın iyi iş fırsatlarının olması en iyi referansımızdır.

Ekonomi

HAK ve HAS‚ın ağırlık verdiği nokta doğal olarak ekonomik eğitimdir, ancak SZU ayrıca genel eğitim ve dillerin yanı sıra yaratıcılığı teşvik etmeye de büyük önem vermektedir. HAK 5 yıl sürer ve lise bitirme sınavının tamamlanmasıyla, mezunlar bir üniversitede eğitim alma hakkını elde eder. HAS 3 yıl sürer ve geniş kapsamlı eğitim programıyla gençlerin mesleki hayata girişinin yanı sıra yüksek okula gitme şansınıda sunar (örneğin üç senelik yüksek okul beraberinde lise bitirme sınavını yapabilmesi). Yukarıdaki eğitim alanlarına ek olarak, ekonomi bölümü, özellikle fiziksel veya duyusal engeli olan gençlere yönelik bir yıllık oryantasyon öğretim sunmaktadır.

Fırsatlar

Öğrencilerimiz için özel fırsatlar sunuyoruz: Öncelikle fiziksel veya duyusal engeli olan gençleri tercih ediyoruz. Bu gençler Avusturya’da geçerli olan normal okul müfredatına göre eğitiliyor, ancak kendilerine kişisel ve teknik destek veriliyor.

Tüm öğrenciler, engeli olan ve olmayan, bu entegre eğitim ve öğretim sisteminden ayni şekilde faydalanabilmektedir. Sınıfların geniş ve zengin donalımlı olması ve sınıf başına düşen öğrenci sayısının az olmasına ayrıca pedagojik avantajlarda ekleniyor.

Başka okullara nazaran bizim okulumuzda sınıflar belirli derslerde küçük gruplara bölünmektedir ve bazı sınıfların aynı anda iki öğretmeni vardır.

Her iki ögrenci SZU´uya giderek kendine bir avantaj sağlayabilir. Engelli öğrenciler için okulumuz yüksek meslek eğitimi (BMHS) almak için tek fırsattır. Engeli olmayan öğrenciler için ise bu entegre öğretim sistemi hem seçtiği bölümde eğitim almasını sağlıyor, hem de engeli olan öğrencilerle iletişimi sosyal yeterliliklerini geliştiriyor.